info@kansai-helios.ba
036 805-940 / 036 808-505

Vijesti

Preduzete mjere u HELIOS grupi vezane za pojavu korona virusa (COVID-19)

Poštovani kupci i poslovni partneri,

U posljednja dva mjeseca, svakodnevno pratimo događaje vezane za pojavu korona virusa (COVID-19), dajemo smjernice i regularno izvještavamo o trenutnoj situaciji. Sa obzirom na to da su slučajevi virusa sada potvrđeni u više zemalja širom Evrope, naše organizacione mjere su također pojačane u skladu sa tim.

 

Sve proizvodne lokacije HELIOS-a se nalaze u Evropi i rade bez prekida. Trenutno nismo upoznati ni sa jednim slučajem korona virusa među našim zaposlenima ili unutar naših lokacija. Pored toga, HELIOS također održava čvrstu poziciju u pogledu zaliha i veoma razvijene mreže različitih dobavljača. Također smo u stalnom kontaktu sa našim dobavljačima, kako bismo procijenili moguće rizike u njihovim lancima opskrbe.

U ovom trenutku, ne očekujemo utjecaj na naš lanac opskrbe, koji bi bio posljedica pojave korona virusa. Međutim, kako se situacija u Italiji svakodnevno mijenja i može imati utjecaj na naš lanac opskrbe, redovno ćemo Vas informirati i dalje. Isto se odnosi i na poslovanje naše kompanije Ecopolofix, smještene u Italiji, koja također pruža zasebne informacije svim svojim kupcima i poslovnim partnerima.

U grupi HELIOS, zdravlje i bezbjednost su veoma važni. Zbog toga smo razvili više mjera i smjernica za sprečavanje moguće infekcije korona virusom na radnom mjestu i poslovnim putovanjima kao i smjernice vezane za sastankedogađaje i posjetioce.

Na radnom mjestu: 

 • Često pranje ruku sapunom ili dezinfekcija ruku, ako voda i sapun nisu dostupni (prema uputstvima nacionalnih zavoda za javno zdravlje).
 • Izbjegavanje bliskog kontakta sa ljudima koji pokazuju znakove zarazne bolesti, kontakta sa posjetiocima iz Italije ili drugih područja visokog rizika od širenja korona virusa, Kine i Južne Koreje.
 • Pridržavanje pravila higijene pri kašljanju (prema uputstvima nacionalnih zavoda za javno zdravlje).
 • U slučaju da se ne osjećamo dobro, ostat ćemo kod kuće. Ako bilo koji zaposleni ima člana porodice koji je zaražen korona virusom, o tome treba da obavijesti svoje nadređene.
 • Izbjegavanje zatvorenih prostora / prostorija sa velikim brojem ljudi i osiguravanje redovne ventilacije zatvorenih prostora.
 • Čišćenje i redovna dezinfekcija predmeta i površina koje često dodirujemo.

Na poslovnom putovanju:

 • Sva putovanja u Italiju ili druga područja visokog rizika zaraze korona virusom zabranjena su do daljnjeg.
 • Preventivne higijenske mjere treba poštovati na svim poslovnim putovanjima. Bliski kontakt sa ljudima koji pokazuju znakove infekcije treba izbjegavati.
 • Nakon povratka sa svih poslovnih putovanja, oko 14 dana treba posmatrati svoje zdravlje – u slučaju da se pojave povišena temperatura, malaksalost i kašalj, treba konsultirati liječnika i ostati kod kuće.
 • Zaposleni koji su u poslijednjih 14 dana bili u visokorizičnim oblastima, Italiji, Kini, Južnoj Koreji, trebalo bi da to odmah prijave svojim nadređenima i ostanu kod kuće.

Sastanci i događaji: 

 • Smanjujemo i ograničavamo broj sastanaka, događaja i obuka na našim lokacijama što je više moguće, i odlažemo za prikladnije vreme.
 • Koristimo alternativna sredstva za komunikaciju na daljinu, poput telefonskih konferencija ili Skype poziva.
 • Odlažemo sve sastanke i posjete kupaca i poslovnih partnera iz Italije i drugih područja visokog rizika, sve dok se događaji sa korona virusom ne iskontrolišu.

Posjetioci koji nisu dio HELIOS grupe: 

 • Svi posjetioci lokacija HELIOS grupe (kupci, poslovni partneri, dobavljači, itd.) moraju da nas informiraju ako su posjetili područja sa visokim rizikom od infekcije korona virusom u posljednjih 14 dana – Italija, Kina, Južna Koreja. U takvim slučajevima posjetiocu nije dozvoljen pristup lokaciji.
 • Svim posjetiocima HELIOS lokacija, mjeri se tjelesna temperatura pre ulaska na lokaciju. Posjetiocima sa povišenom tjelesnom temperaturom zabranjen je pristup lokaciji.
 • HELIOS će osigurati namjenske prostorije i prostore za dobavljače, npr. vozače kamiona, itd..

Hvala Vam na razumijevanju i saradnji tokom ove vanredne situacije. Ako su Vam potrebne dodatne informacije, na raspolaganju su Vam vaše uobičajene kontakt osobe u svim kompanijama HELIOS.

Srdačan pozdrav,

Uprava grupe HELIOS

Povezane vijesti