info@kansai-helios.ba
036 805-940 / 036 808-505

Osnovne vrijednosti i kodeks ponašanja

Vrijednosti grupe KANSAI HELIOS definiraju našu korporativnu kulturu, predstavljaju smjernice za svakodnevno poslovanje, čine temelj našeg djelovanja i obvezuju nas na ponašanje koje označava izvrsnost unutar svih poslovnih procesa. Naše vrijednosti očituju se u načinu na koji međusobno surađujemo, odražavaju se na naše poslovne partnere i druge zainteresirane strane u poslovnom okruženju.

Odgovornost

 

Izuzetno smo predani našem prirodnom okolišu, zdravlju i sigurnosti naših zaposlenika. Pokazujemo entuzijazam u svom radu, ali I u procesu podizanja svijesti o preuzimanju odgovornosti kroz cijeli lanac vrijednosti.

Brzina i efikasnost

 

Pravovremenim i promišljenim odlukama, na iznimno učinkovit način nosimo se s promjenama na tržištu i potrebama tržišta, pružajući kvalitetna rješenja. Kako bismo postigli svoje ciljeve, biramo pristup koji je optimalan za postizanje iznimnih rezultata u kratkom vremenu.

Profesionalni odnos

 

Kontinuirano usavršavamo svoja znanja i veliku pažnju pridajemo svom profesionalnom i osobnom razvoju. S motom da učenje traje cijeli život dodatno smo podigli vrijednost naših zaposlenika, same tvrtke i naših poslovnih partnera. Čak i u iznimno izazovnim situacijama, čuvamo svoj integritet nudeći pouzdanost, iskazujući poštovanje svojim ponašanjem i dosljednom implementacijom etičkih načela.

Usredsređenost na klijenta

 

Konstantnim fokusom na razumijevanje potreba i očekivanja naših poslovnih partnera i njihovo stalno nadmašivanje, gradimo potpuno jedinstvene odnose. Inovativnošću i kreativnim pristupom brzo reagiramo na svaku promjenu, djelujući u smjeru stalnih poboljšanja i postizanja pozitivnih rezultata.

KANSAI HELIOS kodeks ponašanja – Jedan kodeks za sve

 

Predanost grupe KANSAI HELIOS temeljnim standardima koji osiguravaju dobre uvjete na radnom mjestu i transparentne poslovne odnose navedena je u Kodeksu ponašanja. Ovaj kodeks ponašanja je obvezujući za sve zaposlenike u grupi KANSAI HELIOS. Svi naši menadžeri i zaposlenici imaju osobnu odgovornost upoznati se s Kodeksom ponašanja i pridržavati ga se.

 

Poznavanje, razumijevanje i življenje Kodeksa bitan je dio onoga što jesmo i za što se zalažemo u kompaniji KANSAI HELIOS BH. Naš Kodeks definira kako razumijemo svoje odgovornosti, predstavlja naše obveze prema okolišu, zdravlju i sigurnosti te željenu kulturu komunikacije. Nudi nam smjernice za izbjegavanje sukoba interesa i odnosa s kolegama, partnerima i drugim dionicima.

Osnovne vrijednosti i kodeks ponašanja PDF